Aktuális
Épületgépész Szakcsoport híre
Az Épületgépész Szakcsoport tagjai részére ingyenes autóbuszos szakmai kirándulást szervezünk Ausztriába, a Harreither gyárba, 2014. május 16. pénteken. 
A részletes program a mellékletben található.
 
Jelentkezés: 2014. május 7-ig, az egszakcsoport@gmail.com címen.
 
Várjuk a jelentkezéseket!
 
A Szakcsoport elnöksége nevében üdvözlettel:
 
Horváth Gábor 

elnök

 

 

 

 

 

Meghívó - Taggyűlés (2014.05.06.)

 

MEGHÍVÓ

 

a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara Elnöksége

 

tisztelettel meghívja tagjait a

 

2014. május 6-án 1300 órai kezdettel tartandó

 

tisztújító Taggyűlésére

 

Határozatképtelenség esetén a Kamarai Törvény 5.§ (3) bekezdése alapján a megismételt taggyűlésre 2014. május 6-án 1330 órakor kerül sor.

 

A taggyűlés helyszíne: Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal – Díszterem (Győr, Városház tér 1.)

 

A taggyűlés napirendi pontjai:

 

          1. Megnyitó

               Bartal György, a Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara elnökének megnyitója

 

          2. A meghívott vendégek köszöntője

 

          3. Levezető elnök megválasztása

 

          4. Jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyvhitelesítők (2 fő) megválasztása

          5. A taggyűlés napirendjének elfogadása

          6. "Örökös tag" cím adományozása

              Előadó: Bartal György elnök

 

          7. Beszámoló a kamara 2013. évi tevékenységéről

              Előadó: Bartal György elnök

 

          8. Beszámoló a kamara gazdálkodásáról

              Beszámoló a 2013. évi költségvetésről

              Előterjesztés a 2014. évi költségvetés-tervezetről

              Előadó: Bartal György elnök

 

         9. A Felügyelő Bizottság beszámolója

              Előadó: dr. Baksai Róbert, a Bizottság elnöke

              Szavazás a 2013. évi költségvetési beszámoló elfogadásáról

              Szavazás a 2014. évi költségvetési-tervezet elfogadásáról

 

        10. Az Alapszabály módosítási tervezet ismertetése 

              Előadó: Szabó Péter alelnök

              Szavazás az Alapszabály módosítás elfogadásáról

 

        11. Szavazás az Etikai-fegyelmi Bizottság beszámolójának elfogadásáról

        12. Szavazás az Érdekérvényesítő Bizottság beszámolójának elfogadásáról

               A Jelölő Bizottság beszámolója, a jelöltek bemutatása

              Előadó: Csejtei György, a Jelölő Bizottság elnöke

 

        13. Szavazatszedő Bizottság megválasztása

        14. Szavazás

        15. Szavazás eredményének ismertetése

 

Az elnöki, a bizottsági és a szakcsoporti beszámolók, az Alapszabály módosítás tervezete, valamint a jelöltek életrajza megtekinthetők itt:  http://mernokkamara-gyor.hu/kozerdeku_adatok/taggyules_2014 (az anyagokat folyamatosan frissítjük)

 

16:00 órától: „Úton a zöld Ifjúsági Olimpia felé” címmel szakmai előadás

Előadó: Révi Zsolt, Győr Megyei Jogú Város főépítésze

 

Kérjük a Tisztelt Tagokat, hogy a taggyűlésen történő részvétel regisztrációja céljából a taggyűlés helyszínén 1245 órától megjelenni szíveskedjenek.

 

 

Győr, 2014. április 15.

 

                                                                                                       a Győr-Moson-Sopron Megyei

                                                                                                          Mérnöki Kamara Elnöksége

 

 

 

 

Környezetvédelmi Tagozat tisztújító taggyűlése

Értesítés

 

 

A Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozata tisztújító taggyűlését 2014. május 8-án 14 órakor tartja. Tagozatunk célja, hogy a Tagozat aktivitását az ellőttünk álló nehéz feladatok teljesítésére megnöveljük. Ezért nagyon fontos, hogy olyan jelölteket javasoljunk elnöknek, elnökségi tagoknak, a szakértő testületi tagoknak, akik hosszútávon is kellő lelkesedéssel vállalják e nehéz és áldozatos munkát.

 

A Mérnökkamarai újságban megjelent felhívásunknak megfelelően, kérjük Tagtársainkat, hogy jelöltjeiket szíveskedjenek mielőbb, de legkésőbb 2014. április 13-ig eljuttatni a jelölő bizottsági kollégák részére.

 

Kaleta Jánosné iroda@progressio.hu 20-941-5990
Tiderenczl József tiderjo@gmail.com 30-500-5046
Werderits János erkaesjanos@t-online.hu 30-999-4511
Csenke Zoltánné csenkezs51@gmail.com 30-262-6234
Sallai Ferenc sallaif51@freemail.hu 30-475-5490
Szendrey Csaba szendrey@freeweb.hu 30-965-8454
 
A jelölések során kérjük külön az Elnököt, Elnökségi tagokat és a Szakértői Testületbe ajánlott kollégákat megnevezni. Az ajánlások mellé kérjük az ajánlott személy rövid, 8-10 soros bemutatását.

 

Segítő közreműködésüket köszönjük!
 
 
Budapest, 2014. március 31.
 
 
Tisztelettel:
Kaleta Jánosné
Környezetvédelmi Tagozat
Jelölő Bizottságának elnöke

 

Jogszabályi változások 2014. január 1-től

Felhívjuk a Kollégák figyelmét, hogy 2014. január 1-től több, a mérnöki munkát, illetve a kamarai életet szabályozó rendelet megváltozott.

 

A kamarai törvény /1996. évi LVIII. tv./ lényeges változásai:

  • a területi kamarák ezután végezhetnek gazdasági jellegű tevékenységet is,
  • a korábban kettős tagságnak nevezett esetekben mind a mérnök, mind az építészkamarai tagdíjnak csak 70%-át kell befizetni,
  • a területi elnökségben több alelnök is lehet,
  • bekerült a területi kamara testületeinek felsorolásába a "választási bizottság".

A tavaly megjelent 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet több pontja most lépett hatályba, illetve néhány pontot módosítottak még a hatályba lépés előtt:

  • a jogosultság igénylésénél figyelembe vehető gyakorlati idő az államvizsga napjától kezdődik, de kérelmet csak az oklevél megszerzése után lehet benyújtani (nyelvvizsgás probléma részleges feloldása),
  • több szakterület /geodézia, közlekesémérnöki tervezés, anyagmozagatógépek-építőgépek-felvonótervezés,építéstechnológiai tervezés/ kimaradt a jogosultsági listáról azzal, hogy azt külön rendeletben fogják szabályozni, most ezen jogosultságok lejárati idejét automatikusan 2015. december 31-ig meghosszabbították,
  • megváltozik a továbbképzés rendszere is, 
  • más jogszabály megjelenéséhez kötik majd az elektronikus ügyintézés bevezetését,
  • az idén lejáró továbbképzési időszak teljesítési határidejét automatikusan 2014. dec. 31-ig meghosszabbították.

/A rendelet 2014. január 02-től 2014. június 30-ig hatályos./

 

2014. január 1-től hatályon kívül helyezték a következő jogszabályokat:

 

 

 

 

A mérnöki tevékenység jövője

Lázár János Miniszterelnökséget vezető államtitkár január 31-én a Parlamentben fogadta a Magyar Mérnöki Kamara, a Magyar Építész Kamara, a Magyar Építőművészek Szövetsége és a Művészeti Akadémia vezetőit, és egyeztetést folytatott velük a mérnöki tevékenység jövőbeni szerepéről a 2014-2020-as programozási időszak európai uniós fejlesztési forrásaiból megvalósuló projektek tekintetében. A Magyar Mérnöki Kamarát Barsiné Pataky Etelka elnök képviselte.

A találkozás apropóját a 2014-2020-as európai uniós programok lebonyolításának alapelveiről szóló 1731/2013. (X. 11.) Korm. határozat adta. Lázár János államtitkár leszögezte, hogy a kormányhatározatban foglaltak nem a mérnöki szakma, hanem az európai uniós forrásfelhasználás újraszabályozására és a közérdek hathatósabb érvényesítésére irányulnak, melynek kiemelt célja az átláthatóság és a beruházó védelme.

Egyetértettek abban, hogy az e forrásokhoz kapcsolódó mérnöki- és építész feladat- és felelősségi körök áttekintése szükséges. Ennek érdekében a 2014-2020-as programozási időszak eljárásrendjének kialakítására hamarosan felállításra kerülő munkacsoportok munkájába a mérnöki- és építész kamarák képviselői is bevonásra kerülnek, annak érdekében, hogy az eljárásrendek a javaslataik és észrevételeik figyelembevételével születhessenek meg.

 

Forrás: mmk.hu

 

 

Lapozás:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27