Aktuális
Az MMK Szakmagyakorlási és Szakmagyakorlási Ellenőrzési Szabályzata

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Mérnöki Kamara által 2014. január 10-én megtartott küldöttgyűlésén kamaránk Szakmagyakorlási Szabályzata, illetve Szakmagyakorlási Ellenőrzési Szabályzata elfogadásra került. A szabályzatok itt megtekinthetőek:

 

Az MMK Szakmagyakorlási Szabályzata

 

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje

 

 

Az MMK Szakmagyakorlási Ellenőrzési Szabályzata

Tájékoztatás a kamarai továbbképzés változásairól 2014. január 1-től

Felhívjuk minden érintett figyelmét, hogy az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet értelmében az építészeti-műszaki tervezési, valamint a felelős műszaki vezetői és műszaki ellenőri szakmagyakorlási tevékenység engedélyezésének eljárásrendje 2014. január 1-jétől megváltozott.

 

A szakmagyakorlási tevékenység engedélyezése iránti kérelmet továbbra is a kérelmező lakóhelye szerinti illetékes területi mérnöki kamarához kell benyújtani. A Korm. rendelet szabályozásának értelmében a jogosultság megállapítását követően, de legkésőbb egy éven belül a szakmagyakorlónak beszámolóval végződő kötelező továbbképzést kell teljesítenie

 

A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet  széles körűen szabályozza a szakmagyakorlás kérdéskörét. Hatálya kiterjed a településrendezési tervezési, az építészeti-műszaki tervezési, a településrendezési szakértői, az építésügyi műszaki szakértői, az építési műszaki ellenőri, a felelős műszaki vezetői és az energetikai tanúsítói tevékenységre, a szakmagyakorlási tevékenységet folytatók körére, a tevékenységük folytatásának részletes feltételeire, az eljáró hatóság kijelölésére, a jogosultság megállapítására és a névjegyzék vezetésére vonatkozó előírásokra. 

 

Kiterjed továbbá a szakmagyakorlási tevékenységre vonatkozó szerződések tartalmi követelményeire, a szerződést biztosító mellékkötelezettségre és a szerződés teljesítésére vonatkozó szabályokra, a szakmagyakorlási tevékenységet folytatókra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokra.

Kiterjed az építmények építészeti-műszaki tervezése során végezhető feladatok körére, valamint az építészeti-műszaki tervezési tevékenység ellátásáért felszámítható tervezési díj tartalmára, az építészeti-műszaki tervezés során a tervezési díjfizetési kötelezettség nem teljesítése tárgyában hozott, az építészeti-műszaki tervezőt marasztaló jogerős bírósági ítéletről szóló értesítést vagy a nemfizetési jelzést követően lefolytatandó vizsgálat és az ennek alapján megállapítható jogkövetkezmények részletes szabályaira, a szakmai kamarák által a szakmagyakorló tevékenységére vonatkozó szabályok be nem tartása esetén kiszabható bírság mértékére és a szabálytalan tevékenység jogkövetkezménye megállapítására.

 

A jogszabályi változás következtében a továbbképzés pontérték megállapításának rendszere megszűnik. 2014. január 1-től kamarai továbbképzési pont nem szerezhető sem szabadon választható továbbképzésben, sem egyéni teljesítésben.

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 2013. december 31-ig teljesített szabadon választható továbbképzést a kamara elfogadja, ezért a pontokról kiállított igazolásokat szíveskedjenek megőrizni a továbbképzési időszak végéig, illetve teljesítésének soron következő igazolásáig. Azok a szakmagyakorlók, akik a szabadon választott továbbképzést csak részben teljesítették, azok az előírt szakmai továbbképzéssel 2014. december 31-ig pótolhatják a továbbképzés hiányzó részét.

 

A kötelező (öt évenként egy alkalommal) továbbképzés teljesítése a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerint 2014.december 31-ig pótolható, annak hiánya a jogosultság fenntartását nem akadályozza.

A kamara a 103/2006.(IV.28.) Korm. rendelet alapján szervezettkötelező továbbképzés teljesítéséről kiállított igazolásokat az adott továbbképzési időszak végéig elfogadja.

 

 

MMK Építési Tagozat Fiatal Mérnökök Csoportja

A tavalyi év májusában hivatalosan is megalakult a Magyar Mérnöki Kamara Építési Tagozatán belül működő Fiatal Mérnökök Csoporja, amely a kivitelezésben dolgozó 40 évnél fiatalabb mérnököket kívánja összefogni. 

Ez évben a fővárosból kiindulva vidéken is szeretnének sejteket létrehozni, hogy ne csak a főváros és környékén élő fiatal mérnökök közösségét építsék ki, hanem egy, az egész országra kiterjedő hálózatot hozhassanak létre.Céljuk a kapcsolatépítésen túl a tapasztalatok megosztása, ezáltal a szakmai fejlődés elősegítése.

 

Tájékoztatásul mellékeljük Harkai Balázs elnök levelét, melyben összefoglalja a tavalyi év eredményeit, illetve az ez évi előzetes terveket. Következő gyűlésüket 2014. január 29-én tartják 18 órai kezdettel a Vásárhelyi Pál Kollégiumban, ahová szeretettel várnak minden érdeklődőt!

 

A  dokumentum letöltése pdf formátumban

E-napló letölthető alkalmazási segédlet

A Veszprém Megyei Mérnöki Kamara Építési Szakcsoportja alkalmazási segédletet állított össze az e-Építési napló használatának megkönnyítése érdekében, a megyei kamara képzéséhez kapcsolódva.

 

Az alkalmazási segédlet összeállításával a Szakcsoport mind a szakmagyakorló kollégák, mind az építtetők részére kíván segítséget nyújtani. Cél továbbá, hogy a program készségszintű elsajátításáig ezzel a segítséggel könnyebben lehessen használni az e-Építési naplót. Az alkalmazási segédlet az e-Építési napló oktatási program alapján készült, minden műveleti fázisban lépésről-lépésre ad pontos útmutatást.

 

 

E-építési napló alkalmazási segédlet I.

 

E-építési napló alkalmazási segédlet II.

 

ÉMSZ Szakmai Fórum - 2013.12.02. Győr

Az ÉMSZ (Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi Szövetsége) ismét megrendezi győri szakmai fórumát , ezúttal Ipari csarnok, tető és falmegoldások témakörben, mely lehetőséget ad a szakmai előadások megvitatása után a régió tervező és kivitelező szakemberei számára egy szakmai és baráti beszélgetésre is.

 

Időpont:      2013. december 2. hétfő, 16:00 óra

 

Helyszín:    Hild József Építőipari Szakközépiskola

                     9021 Győr, Szent István út 1. 

                     

 A programtervezetet és a jelentkezési lapot itt letöltheti.           

Lapozás:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27