Aktuális
Az épületek energetikai tanúsításáról

Az épületek energetikai tanúsításáról készült egy lakossági tájékoztató, mely a leggyakrabban ismételt kérdésekre próbál teljes körű választ adni.

Nekrológ

Az élet törvényszerűsége, hogy születünk és meghalunk. Két meghatározó mérnöktől búcsúzunk, Pék Gyula és Dr. Szabó János is eltávozott közülünk.

Magyar Kereskedelmi és Iparkamarai regisztráció

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 2011. év végén történt módosítása előírja a gazdálkodó szervezetek és az egyéni vállalkozók részére, hogy a cégbejegyzést követő öt munkanapon belül kérjék a területi gazdasági kamaránál a kamarai nyilvántartásba való bejegyzést. A már működő gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók kötelesek regisztrálni, és a gazdasági kamarának éves kamarai hozzájárulást fizetni a tárgyév március 31-ig.

A Magyar Mérnöki Kamara, a Magyar Építész Kamara és a Szakmai Kamarák Szövetsége társkamarái megkezdték a tárgyalásokat a kormányzattal, hogy a szakmai tagsághoz kötött tevékenységű gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók regisztrációja a szakmai kamaráknál (Magyar Építész Kamara és Magyar Mérnöki Kamara) történhessen meg.

A Magyar Mérnöki Kamara a tárgyalásokról folyamatosan tájékoztatni fogja a területi kamarákat, szakmai tagozatait és a tagságot.

 

Barsiné Pataky Etelka Elnök asszony ebben a tárgyban az MTI-hez pénteken eljuttatott egy közleményt, mely letölthető.

Villámvédelmi tevezői jogosultság

A Magyar Mérnöki Kamara összeállította a villámvédelmi tervezői jogosultság követelményrendszerét, melyet honlapján és hírlevelében is közzé tett.

A felelős műszaki vezetők és műszaki ellenőrök képzését 2012. március hónapra tervezik megszervezni.

Valóban a legolcsóbb a legolcsóbb? - A Magyar Mérnöki Kamara sajtóközleménye

Valóban a legolcsóbb a legolcsóbb? Az Első Európai Mérnöknap alkalmából a közbeszerzésekről tárgyaltak Brüsszelben a mérnökök

 

December 8-án Brüsszelben rendezték meg az Első Európai Mérnöknapot, amelyen az európai mérnöki szervezetek és mérnöki kamarák vezetői, valamint az európai mérnökszövetségek (ECCE, ECEC) és az Európai Bizottság képviselői vettek részt. A tanácskozást Maria Damanaki európai biztos, az Európai Bizottság egyetlen mérnök végzettségű tagja, és Barsiné Pataky Etelka, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke, volt európai parlamenti képviselő nyitotta meg.

 

Barsiné elmondta, hogy a mérnököket érintő kérdésekben a közös európai fellépés különösen aktuális napjainkban, amikor két lényeges előterjesztést is benyújtott az Európai Bizottság, melyeket hamarosan megvitat az Európai Parlament és az Európai Tanács. Hangsúlyozta, hogy a mérnökök szakmai képesítésének és jogosításának kölcsönös elismertetése közös érdekünk, és Magyarország is híve a szolgáltatások szabad áramlásának. Az azonban nem lehet a jogalkotó célja, hogy a nehéz gazdasági környezet ellenére magas színvonalú képzésben részesült, ám a gazdagabb európai államokénál alacsonyabb fizetésből megélni kényszerülő legkiválóbb fiatal mérnökök elvándoroljanak, és elvigyék magukkal mindazt a szellemi kapacitást és az új technológiákra való fogékonyságot, amit országuk felsőoktatási intézményeiben sajátítottak el, az adófizetők jelentős befizetéseinek köszönhetően. Barsiné ugyanakkor kiemelte, hogy fontosnak és hasznosnak tartja, hogy a mérnökképzésben részt vevő diákok képzésük során más tagállamban is gyakorlatot szerezzenek, és azt képzésük részeként elismertethessék.

A Mérnöki Kamara elnöke nyitóelőadásának második témája a közbeszerzések európai szabályozása, és ehhez kapcsolódóan a beruházás-előkészítésben való mérnöki közreműködés jogszabályban való rögzítésének igénye volt. Kiemelte, hogy napjaink közbeszerzéseiben szinte kizárólag a legalacsonyabb ár a döntő bírálati szempont, ami nem veszi figyelembe többek között sem a különböző műszaki megoldásokat, sem az ebből fakadó üzemeltetési költségek jelentős eltérését, sőt gyakran a várható élettartamot sem. Napjainkban ezért a legfontosabb kérdés így hangzik: valóban a legolcsóbb a legolcsóbb? A Kamara elnöke hangsúlyozta, hogy a közbeszerzések kiíróinak felelőssége az, hogy innovatív és valós értéket teremtő projektek valósuljanak meg az európai uniós és a tagállami forrásokból. Jó példaként említette a zöld közbeszerzéseket támogató, 2011-ben megjelent EU-s kézikönyvet, mely az energia és a víz fenntartható használatát, a károsanyagok kibocsátásának csökkentését és újrahasznosított anyagok felhasználását ösztönző beruházások kiírásához nyújt segítséget.

 

A brüsszeli rendezvényen a magyar mérnökséget a Mérnöki Kamara elnöke mellett a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara, valamint a Baranya Megyei Mérnöki Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara Épületgépészeti Tagozat küldöttsége képviselte.

 

 

Információ: Barsiné Pataky Etelka elnök

bpe@mmk.hu   06 1 455 70 80

Lapozás:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26