Aktuális
Nekrológ

Az élet törvényszerűsége, hogy születünk és meghalunk. Két meghatározó mérnöktől búcsúzunk, Pék Gyula és Dr. Szabó János is eltávozott közülünk.

Magyar Kereskedelmi és Iparkamarai regisztráció

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 2011. év végén történt módosítása előírja a gazdálkodó szervezetek és az egyéni vállalkozók részére, hogy a cégbejegyzést követő öt munkanapon belül kérjék a területi gazdasági kamaránál a kamarai nyilvántartásba való bejegyzést. A már működő gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók kötelesek regisztrálni, és a gazdasági kamarának éves kamarai hozzájárulást fizetni a tárgyév március 31-ig.

A Magyar Mérnöki Kamara, a Magyar Építész Kamara és a Szakmai Kamarák Szövetsége társkamarái megkezdték a tárgyalásokat a kormányzattal, hogy a szakmai tagsághoz kötött tevékenységű gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók regisztrációja a szakmai kamaráknál (Magyar Építész Kamara és Magyar Mérnöki Kamara) történhessen meg.

A Magyar Mérnöki Kamara a tárgyalásokról folyamatosan tájékoztatni fogja a területi kamarákat, szakmai tagozatait és a tagságot.

 

Barsiné Pataky Etelka Elnök asszony ebben a tárgyban az MTI-hez pénteken eljuttatott egy közleményt, mely letölthető.

Villámvédelmi tevezői jogosultság

A Magyar Mérnöki Kamara összeállította a villámvédelmi tervezői jogosultság követelményrendszerét, melyet honlapján és hírlevelében is közzé tett.

A felelős műszaki vezetők és műszaki ellenőrök képzését 2012. március hónapra tervezik megszervezni.

Valóban a legolcsóbb a legolcsóbb? - A Magyar Mérnöki Kamara sajtóközleménye

Valóban a legolcsóbb a legolcsóbb? Az Első Európai Mérnöknap alkalmából a közbeszerzésekről tárgyaltak Brüsszelben a mérnökök

 

December 8-án Brüsszelben rendezték meg az Első Európai Mérnöknapot, amelyen az európai mérnöki szervezetek és mérnöki kamarák vezetői, valamint az európai mérnökszövetségek (ECCE, ECEC) és az Európai Bizottság képviselői vettek részt. A tanácskozást Maria Damanaki európai biztos, az Európai Bizottság egyetlen mérnök végzettségű tagja, és Barsiné Pataky Etelka, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke, volt európai parlamenti képviselő nyitotta meg.

 

Barsiné elmondta, hogy a mérnököket érintő kérdésekben a közös európai fellépés különösen aktuális napjainkban, amikor két lényeges előterjesztést is benyújtott az Európai Bizottság, melyeket hamarosan megvitat az Európai Parlament és az Európai Tanács. Hangsúlyozta, hogy a mérnökök szakmai képesítésének és jogosításának kölcsönös elismertetése közös érdekünk, és Magyarország is híve a szolgáltatások szabad áramlásának. Az azonban nem lehet a jogalkotó célja, hogy a nehéz gazdasági környezet ellenére magas színvonalú képzésben részesült, ám a gazdagabb európai államokénál alacsonyabb fizetésből megélni kényszerülő legkiválóbb fiatal mérnökök elvándoroljanak, és elvigyék magukkal mindazt a szellemi kapacitást és az új technológiákra való fogékonyságot, amit országuk felsőoktatási intézményeiben sajátítottak el, az adófizetők jelentős befizetéseinek köszönhetően. Barsiné ugyanakkor kiemelte, hogy fontosnak és hasznosnak tartja, hogy a mérnökképzésben részt vevő diákok képzésük során más tagállamban is gyakorlatot szerezzenek, és azt képzésük részeként elismertethessék.

A Mérnöki Kamara elnöke nyitóelőadásának második témája a közbeszerzések európai szabályozása, és ehhez kapcsolódóan a beruházás-előkészítésben való mérnöki közreműködés jogszabályban való rögzítésének igénye volt. Kiemelte, hogy napjaink közbeszerzéseiben szinte kizárólag a legalacsonyabb ár a döntő bírálati szempont, ami nem veszi figyelembe többek között sem a különböző műszaki megoldásokat, sem az ebből fakadó üzemeltetési költségek jelentős eltérését, sőt gyakran a várható élettartamot sem. Napjainkban ezért a legfontosabb kérdés így hangzik: valóban a legolcsóbb a legolcsóbb? A Kamara elnöke hangsúlyozta, hogy a közbeszerzések kiíróinak felelőssége az, hogy innovatív és valós értéket teremtő projektek valósuljanak meg az európai uniós és a tagállami forrásokból. Jó példaként említette a zöld közbeszerzéseket támogató, 2011-ben megjelent EU-s kézikönyvet, mely az energia és a víz fenntartható használatát, a károsanyagok kibocsátásának csökkentését és újrahasznosított anyagok felhasználását ösztönző beruházások kiírásához nyújt segítséget.

 

A brüsszeli rendezvényen a magyar mérnökséget a Mérnöki Kamara elnöke mellett a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara, valamint a Baranya Megyei Mérnöki Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara Épületgépészeti Tagozat küldöttsége képviselte.

 

 

Információ: Barsiné Pataky Etelka elnök

bpe@mmk.hu   06 1 455 70 80

Gyászhír

2011. december végén elhunyt Jófejű György okleveles építőmérnök kollégánk. Oklevelét 1969-ben szerezte, 1969-1975. között a Győri Közúti Építő Vállalatnál dolgozott munkavezetőként, majd előkészítő mérnökként. 1975-ben került a GYŐRITERV-hez, ahol 1989-ig tervező, irányító tervező és szakosztályvezető beosztásban közlekedés-tervezőként tevékenykedett. 1989-től a COMFORT Tervező Kft.-hez került, itt folytatta szakmai pályafutását. A győri KTMF felkérésére hosszabb időn át gyakorlatvezető volt, diplomaterveket konzultált és bírált el. Szakmai felkészültségét elismerés övezte, ennek bizonyítéka az általa készített közel 500 szakági terv.
Emlékét megőrizzük.
                Győr-Moson-Sopron Megyei Mérnöki Kamara Elnöksége  
 

Lapozás:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26